خبرفوری| انتشار تصاویر دست داشتن نیروهای رژیم ایران در انفجار نفتکشها

تصاویر منتشر شده که نشان میدهد نیروهای ایرانی در انفجار دو نفمشها در دریای عمان دست داشته اند . آنها بلافاصله پس از انفجار به نزدیکی کشتی آمده و مین های عمل نکرده را از بدنه جدا کرده و با خود میبرند …..

#فوری

#یونیکا

#انفجار_نفتکشها