خبردرمانی و شارلاتانیسم رژیم ولایت فقیه | تحلیل هفته

مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته خبرها و ادعاهای سازمانیافته‌ای را در زمینه آزاد  ساختن پول‌های بلوکه شده و بهبود وضعیت شاخص‌های مهمی چون تورم منتشر کردند. اما نوسان قیمت ارز ثابت کرده که دیگر «خبردرمانی» هم برای مشکلات عمیق اقتصادی ایران چاره‌ساز نیست.

نویسنده: روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی

منبع: کیهان لندن

#گزارش_هفته

#مجیدرضا_رهنورد

#روز_ملی_شیروخورشید

@Unikador