خاورمیانه زیر نورافکن امیر طاهری | دانشگاه تاریخ از پیروزی اراده مردم می‌گوید

نگاهی به منطقه‌ی خاورمیانه که می‌توان آن را «هلال بحران» خواند نشان می‌دهد که سخن گفتن از مسئله خاورمیانه دید ما را محدود می‌کند؛ درواقع می‌بایستی از مسائل خاورمیانه سخن گفت. تنها در محیط بحرانی و فضای مسموم کنونی منطقه است که مسئله اسرائیل- فلسطین به‌طور ساختگی ادامه می‌یابد – با حفظ میلیون‌ها فلسطینی در چهار نسل به‌عنوان «آواره» با سوءاستفاده از «آرمان فلسطین» برای مشروعیت بخشیدن به رژیم‌های ورشکسته و سرکوبگر و باز نگاه داشتن دکان «کمک‌های انسانی» که شبکه‌ای است برای بهره‌گیری از فساد بین‌المللی. ممکن است بگویید شکستن این «هلال بحران» بدون شق‌القمر ممکن نیست، کاری که از عهده ما مردم عادی برنمی‌آید! اما تاریخ نشان می‌دهد که اراده مردم، سرانجام، دیرپاترین هلال بحرانی را به محاق می‌فرستد.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی
منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری
#تحلیل_سیاسی
@Unikador