خامنه ای میگوید: «معامله قرن» به سرانجام نخواهد رسید

علی خامنه ای ، رهبر تبهکاران حاکم بر ایران در مراسم نماز عید فطر در خصوص طرح ایالات متحده برای حل ریشه ای منازعات ما بین اسرائیل و فلسطین که به «معامله قرن» معروف است، میگوید که این طرح هیچگاه به سرانجام نخواهد رسید .
#یونیکا
#خامنه_ای
#معامله_قرن