خامنه‌ای و پاکشویی پوتین| پروپاگاندا به سبک خودکامگان

در حالی که مستندات و شواهد از کشتار گسترده غیرنظامیان توسط نیروهای نظامی روسیه در اوکراین از جمله در شهر بوچا حکایت دارد، رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی همچنان پروپاگاندای مسکو را بازنشر می‌کنند که مدعی است تصاویر و روایت‌های اوکراین ساختگی و جعلی است.

#اوکراین

#پوتین

#خامنه‌ای

@Unikador