خامنه‌ای و سندروم پهلوی هراسی

آنچه تئوری‌پردازان نظام در باره محتوای اصلی آنچه خامنه ای بنا بر «سندرم حاد پهلوی هراسی» خود با نام «جهاد تبیین» بر سر زبان مزدوران و عمالش در حکومت انداخته، می‌گویند، در اصل  مقابله با «پررنگ کردن نقاط ضعف جمهوری اسلامی و برجسته نشان دادن خدمات و دستاورهای دوران طلایی پهلوی است.»

**منبع: کیهان لندن

#جهاد_تبیین

#خامنه‌ای

#گزارش_تحلیلی