خامنه‌ای قالب تهی کرد | حکومت نظامی اعلام نشده در پایتخت ׀ تهران تعطیل شد

اعتراضات سراسری در ایران با وجود سرکوب مسلحانه معترضان همچنان ادامه دارد. مقامات حکومتی تلاشی همه‌جانبه برای جلوگیری از حضور مردم در خیابان و ایجاد رعب و وحشت عمومی به راه انداخته‌اند؛ از تعطیلی شهر تهران، کشتن معترضان و پیشبرد پروژه «بسیجی‌سازی»!

منبع: کیهان لندن رسانه‌های اجتماعی

#اعتراضات_سراسری

#خیزش_سراسری

#ایران

@Unikador