خامنه‌ای در مسیر صدام و قذافی

این روزها رفتار خامنه‌ای یادآور رفتارهای صدام و قذافی است. این دیکتاتور مذهبی که تاکنون توانسته است با ثروت‌های ملی و به قیمت فقر و فلاکت مردم ایران حکومت کند، در همان مسیر دیکتاتورهای عراق و لیبی گام برمی‌دارد؛ اما با وجود تحریم‌ها، دیگر از پترو دلار خبری نیست و او به زودی با چشم خود خواهد دید که اطرافش خالی شده و دیگر کسی برایش چاپلوسی نمی‌کند؛ فقط باید امیدوار بود که آن روز نیروهای مسلح خارجی در خیابان‌های ایران نباشند.

#خامنه‌ای

#صدام

#قذافی