خامنه‌ای ایران را از درون ویران می‌کند! اصل بد نیکو نگردد چون‌که بنیادش کج است

همزمان با آغاز دور هشتم مذاکرات برجامی در وین، جنگ لفظی میان مقامات رژیم ملاها و اسرائیل بالا گرفته است. وزیر خارجه اسرائیل در کنایه ای سنگین به ملاها گفته‌است: «اصل بد نیکو نگردد چون‌که بنیادش کج است.»

#گزارش_سیاسی

#اسرائیل

#مذاکرات_وین

@Unikador