خامنه‌ای پدر و پسر؛ از سقوط در خیابان تا جانشینی در پستو | دکتر رضا تقی‌زاده

تولستوی، نویسنده و فیلسوف روس، در زمانی که دموکراسی با استانداردهای امروز جهان کالای نایابی بود، گفته بود که برای جانشینی یک رهبر سیاسی راه‌های بد فراوان و اغلب آشکار است ولی راهکار خوب تنها یکی است! و شاید به گمان او خوب و بد جانشین انتخابی یا تنها بعد از تجربه شدن می‌توانست محک بخورد یا با سرنگونی دیکتاتور!

منبع: ایندیپندنت فارسی

#خامنه‌ای

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador