خامنه‌ای؛ کابوسِ سقوط، وحشت از تنهایی و خیانت اطرافیان

این روزها «وحشت از تنهایی و خیانت اطرافیان» چنان هراس سهمگینی به جانِ علی خامنه‌ای، رهبر درمانده فرقه تبهکاران اسلامی انداخته که حتی حاضر است…

منبع: کیهان لندن

#خامنه‌ای

#انقلاب_ایران

#مهسا_امینی

@Unikador