خامنه‌ای؛ از «آفرین» گفتن به «دشمن» تا اقرار به قرار گرفتن رژیم در یک پیچ خطرناک تاریخی

صبح امروز پنج‌شنبه ۲۲ دی‌ماه ۲۵۸۱، علی خامنه‌ای، رهبر فرقه تبهکاران اسلامی در کمتر از یک هفته، برای سومین‌بار خواستار تعمیر و روغن‌کاری ماشین اهریمنی سرکوب و کشتار رژیم شد و ضمن اقرار تلویحی به قرار گرفتن در یک «پیچ تاریخی» تلویحا اشاره کرد که از عملکرد تمام اجزای ماشین سرکوب جمهوری اسلامی راضی نیست.

#IRGCterrorists

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador