حمله شاهزاده رضا پهلوی به خامنه‌ای و عطشِ سیری‌ناپذیرش برای تاراج ایران

شاهزاده رضا پهلوی بامداد روز چهارشنبه ۱۲ بهمن‌ماه با انتشار پیامی به عطش سیری‌ناپذیر خامنه‌ای برای تاراج ایران حمله کرده و به غارتگران هشدار داد که اموال غارت‌شده از ملت ایران باید به خزانه ملت باز گردد.

#من_وکالت_میدهم

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#خامنه‌ای

@Unikador