حمله سایبری آمریکا به مراکز نظامی در ایران

بر اساس گفتههای مقامات آمریکایی، پنجشنبه ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد)، به سیستمهای تسلیحاتی رژیم ایران حمله سایبری شده و آنها را از کار انداخته است.

یک مقام آمریکایی میگوید پس از آنکه ترامپ در واکنش به سرنگونی پهپاد سنتکام از حمله نظامی منصرف شد نیرو‌های سایبری ارتش آمریکا علیه سیستمهای کامپیوتری نظامی ایران حمله سایبری انجام دادند.

#حمله_سایبری

#پهباد

#جنگ_الکترونیک