حمله خامنه ای به اروپا ؛ درگیری جناح های رژیم بر سر لایحه پالرمو

در اثنایی که دلواپسان رژیم در پی گرفتن چراغ سبزی برای رد کردن لایحه مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم،#FATF هستند و #روحانی و دولت بنفش او مجدانه برای تصویب آن دست و پا میزنند ، #علی_خامنه_ای به #اروپا ئیان حمله کرد ….