حمله حقیرانه ده‌ها رسانه حکومتی به کمپین «من وکالت می‌دهم» و شاهزاده رضا پهلوی

کمپین قدرتمند «من وکالت می‌دهم» در حالی با شتابِ فزاینده پیش می‌رود که بوق‌چی‌های علی خامنه‌ای از روز گذشته و در یک اقدام هماهنگ در ده‌ها رسانه‌ی حکومتی اقدام به انتشار و پخش یاوه‌ها و خزعبلات فراوان علیه خاندان ایرانساز پهلوی، خصوصا شاهزاده رضا پهلوی و حتی افراد سرشناسی که به این کارزار ملی پیوسته‌اند کرده و سعی دارند تا ترس فراوان خود را پشت خروار‌ها  دروغ و یاوه‌سرایی پنهان کنند.

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#مهسا_امینی

#انقلاب_ملی

@Unikador