حمله تند شاهزاده رضا پهلوی به بنیانگذارِ شیاد رژیم و گماشتگانش در آستانه سالروز فتنه ۲۲ بهمن

پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره راه رهایی از اسارت ۴۳ساله:

«بر ماست که بیش از پیش هم‌صدا و همگام شویم؛ دست در دست هم بگذاریم؛ و امیدوار و مصمم، بساط ظلم را از کشورمان برچینیم. بر ماست که بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم و به صدای مظلومان گوش بسپاریم؛ به صدای آنانی که از درون زندان‌ها ما را به همبستگی و اتحاد فرا می‌خوانند. به صدای آنانی که جان‌شان را دادند تا ایران آزاد شود؛ تا پرچم ملی ایران دوباره در جای‌جای میهن‌مان برافراشته شود.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#فته_بهمن۵۷

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador