حمایت کم‌نظیر ایرانیان خارج کشور از فراخوان ۱۱ فوریه شاهزاده رضا پهلوی | ایرانیان به وقت اتحاد

امروز شنبه ۲۲ بهمن ۲۵۸۱، هم‌سو با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و همگام با خواست میلیون‌ها ایرانی در داخل کشور، ایرانیان در سراسر جهان با حضور خود در خیابان‌، قدرت اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ایران را به رخ دشمنان ایران و ایرانی کشیدند.

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador