حلقه‌های گمشده‌ی گذار از جمهوری اسلامی | رسانه و تشکیلات ملی

رسانه‌ای که پشتوانه مالی‌اش به ملت ایران وابسته و واجد شفافیت مالی و سیاسی باشد، قطعا توان پس گرفتن «جریان اصلی» رسانه در ایران را خواهد داشت. تاسیس رسانه‌ای که نه پای در لجنزار جمهوری اسلامی داشته باشد و نه از بودجه‌ محافل و سرویس‌های خارجی ارتزاق کند، توفانی برای پیروزی نهایی ملت ایران بر رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی بپا خواهد کرد.

** یادداشتی از حسین تاجیک در کیهان لندن

#سیاست

#رسانه_ملی

#براندازی

@Unikador