حضور شاهزاده رضا پهلوی بر آرامگاه شاهنشاه آریامهر پس از ۱۲ سال

امروز شنبه ۸ اَمُرداد ۲۵۸۱، شاهزاده رضا پهلوی در مراسمی خانوادگی در کنار شهبانو، همسرشان بانو یاسمین، شاهدخت ایمان و شاهدخت فرح، در مسجد الرفاعی قاهره حاضر شدند و به شاهنشاه آریامهر ادای احترام کردند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#قاهره

@Unikador