حضرت «آقا» و کلافگی از «کِــــــــــــــــــــــــژ» دادن غربی‌ها

نوع مدیریت مذاکرات توسط روسیه و شخص اولیانوف به دلیل وابستگی بیش از حد حاکمیت و تیم مذاکره کننده با محوریت باقری کنی به روس ها سبب شده است که مسکو عملا قیم جمهوری اسلامی در مذاکرات وین باشد. آنچه مسلم است غرب از وابستگی و سرسپردگی بیش از حد جمهوری اسلامی به سیاست‌های روسیه به خصوص در مذاکرات وین آگاه است. این سرسپردگی به حدی است که بسیاری از کارشناسان، جمهوری اسلامی را یکی از از قمرهای پوتین در نظم کنونی جهان می‌دانند. از این رو و در حالی که غربی‌ها در یک جنگِ نرمِ تمام عیار با روسیه هستند، ممکن است مبارزه با اقماری‌های پوتین را نیز در دستور کار خود قرار دهند.

#گزارش_تحلیلی
#برجام
#روسیه
@Unikador
https://bit.ly/3C6kXRF