حسن روحانی : ما مرد مذاکره هستیم. آمریکا عذرخواهی کند؛ مذاکره خواهیم کرد

#حسن_روحانی چهارشنبه ۴ اردیبهشت برای #مذاکره با ایالات متحده #آمریکا شرط گذاشت که «برداشتن همه فشارها» یکی از این شرط‌ها است.

حسن روحانی در جلسه هیئت دولت ا، درباره مذاکره با آمریکا گفت: « مذاکره در صورتی میسر است که همه #فشارها برداشته شود و از اقدامات غیرقانونی خود عذرخواهی کنند و احترام متقابل وجود داشته باشد»