حذف «صیاد خدایی»؛ پیام مستقیم به آیت الله ها!؟

به باور تحلیلگران و آشنایان به امور ایران، حذف حسن صیاد خدایی، از سرکردگان ارشد «سپاه اهریمنی قدس» در قلب تهران با فرض اینکه تسویه حساب درون سازمانی نبوده باشد، پیام روشنی به جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل است.

منبع: کیهان لندن
#حسن_صیاد_خدایی
#اسرائیل
#سیاست
@Unikador