حاکم ورشکسته و دروغ‌های هراس‌آلود

علی خامنه‌ای امروز درحالی به ملاقات فرماندهان نیروی هوایی ارتش رفت که بار دیگر هراس از اقبال شدید مردم به خانواده پهلوی در رفتار و گفتار او موج می‌زد…

#خامنه‌ای

#گزارش_سیاسی

#رضا_شاه_روحت_شاد  

@Unikador