حامد محمدی: سیگنال‌های امنیتی سرمایه‌هایی که از ایران خارج می‌شوند

اقتصاددان می‌گویند سرمایه مثل گنجشک است اندکی که احساس ناامنی کند پرواز خواهد کرد. در ایران خروج سرمایه سرعت گرفته است. افزایش نرخ دلار ترمز بریده و بانک مرکزی قدرت کنترل آن را ندارد. حکومت به شدت نیازمند افزایش قیمت بنزین است اما به همان میزان از پیامدهای آن می‌ترسد. سیگنال‌های امنیتی این وضعیت چیست؟

#حامد_محدی

#تحلیل_امنیتی

#ایران

@unikador