حامد محمدی در گفتگو با مازیار ابراهیمی: ریزش در نیروهای امنیتی؛ احتمال یا واقعیت!؟

مازیار ابراهیمی متهم بیگناه در پرونده ترور‌های اتمی در مصاحبه با یونیکا می‌گوید اپوزیسیون واقعی در مقابل جمهوری اسلامی مردمی هستند که در ایران دست خالی مقابل حکومت ایستاده‌اند و هزینه می‌دهند اما انقلاب را پیش می‌برند. او که خود از نزدیک با بدخیم‌ترین نهادهای امنیتی‌ جمهوری اسلامی درگیر بوده معتقد است داخل نیروهای امنیتی و نیروهای مسلّح هستند کسانی‌که که در صف مردم قرار می‌گیرند.

#گفتگوی_تحلیلی

#حامد_محمدی

#ایران

@Unikador