حامد محمدی:  جنون جمهوری اسلامی؛ پای مرگ و زندگی در میان است

مسمومیت‌ها یا به بیان بهتر حملات شیمیایی به دانش‌آموزان و دانشجویان دختر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی وارد یک مرحله جنون شده است. احتیاط و مراقبت به ویژه از زنان ضروری است.

#حامد_محمدی

#انقلاب_ملی

#برای_ایران

#تحلیل_سیاسی

@Unikador