حامد محمدی: بازگشت «خرس» روسی به ماهیتِ «سرخ» خود

تاکتیک و اقدامات ارتش روسیه در ماجرای اوکراین دیوانه‌دار بود. شاید بتوان آن را چنین تعبیر کرد که  «خرس» روسی به ماهیت «سرخ» خود برگشته تا انتقام لنین و کمونیسم را از جهانی بگیرد که آن را فرو پاشاند!

** بر اساس تحلیلی از حامد محمدی در کیهان لندن

#پوتین

#گزارش_تحلیلی

#حامد_محمدی

@Unikador