حامد محمدی افشا می‌کند: شکافِ عمیق در امپراتوری مداحان

برای حکومت مداحان ابزار سیاسی و تبلیغاتی هستند اما آنها مدت‌هاست درگیر جدال‌های درون نظام شده‌اند. ریزش در میان آنها کم نیست اما جنس مخالفتشان با حکومت متفاوت است. مداحان چند گروه می‌شوند. آنها نوچه و مرید دارند. بعضی زیر بلیت بیت علی خامنه‌ای هستند و بعضی به سپاه قدس نزدیک‌اند. اختلاف بین آنها بعد از خیزش ضدحکومتی و در جریان حملات شیمیایی به دختران بیشتر شده است.

#حامد_محمدی

#تحلیل_سیاسی

#انقلاب_ملی

@Unikador