حامد محمدی: از فرشته جنگ  پوتین در مهمانی رژیم تا حضور شاهزاده در کنفرانس امنیتی مونیخ

الکساندر دوگین فرشته جنگ در مهمانی مسکو. چرا حضور شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ اهمیت دارد؟ آیا سایه‌های جنگ روی ایران افتاده است؟!

#حامد_محمدی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#الکساندر_دوگین

@Unikador