حاجی اینا رو میخوای چیکار!!!!؟

شعری انتقادی از محمد رضا عالی پیام  با نام هنری «هالو»…..

#یونیکا

#هالو

#شعر_انتقادی