جنگ هیبریدی برای مقابله با ملایان آشوبگر

جنگهای ترکیبی یا همان هیبریدی جنگهای پیچیده ایست که دامنه تأثیر  بسیار وسیع  دارد ،  ولی از آنجا که اطلاعات عمومی نیز درباره آنها کم است، معمولا مورد طرح و بررسی قرار نمی‌گیرند. اکنون ملایان نیز خود را در مواجهه با این نوع جنگ یافته اند.

#یونیکا

#جنگ_هیبریدی

#رژیم_ملایان