جنگی که دیروز رخ نداد ، امروز احتمال وقوعش بسیار زیاد است

کارشناسان نظامی آرایش منطقه را حاکی از #وقوع_جنگ ی در زمانی نه چندان دور میدانند . یک کارشناس نظامی میگوید :” پس از قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های وحشی و تروریستی، اکنون امکان درگیری میان #نیروهای_آمریکائی در منطقه و نیروهای تروریست سپاه وجود دارد و حتی ممکن است به #جنگ ی تمام عیار میان دو طرف بیانجامد”.