جنگ، آبهای بین المللی، آسمان و ماشه؛ کابوسی دهشتناک برای رژیم ملایان

مشاور دیپلماتیک امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز با دست خالی از تهران بازگشت.رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد «انجماد در مقابل انجماد» را داده بود اما رژیم ولی فقیه….

 

#یونیکا

#اسرائیل

#جنگ