جمهوری اسلامی چهارنعل به دنبال رابطه با دولت‌های عربی منطقه | حامد محمدی

بعد از عادی‌سازی روابط اسرائیل و امارات علی خامنه‌ای گفت این اقدام یک «لکه ننگ» بر پیشانی رهبران امارات است و مدعی شد «این وضعیت دیری نخواهد پایید.» اما حالا علی شمخانی بعد از توافق با عربستان به امارات می‌رود. چرا جمهوری اسلامی مجبور به چرخش شده است؟

#حامد_محمدی

#تحلیل_سیاسی

@Unikador