جمهوری اسلامی روی میدانِ مین | ویژه انقلاب ملی ایران | دوشنبه ۲۸ فروردین

سال جدید با معادله‌ای چند مجهولی علیه جمهوری اسلامی و در میدان مبارزات مردم ایران برای براندازی آغاز شده است. جمهوری اسلامی از چند محور با تهدیدهایی جدی روبروست. مشکلات اقتصادی که آثار آن به شکل گرانی و گسترش فقر، زندگی اکثر جامعه ایران را دچار بحران کرده، حملات شیمیایی سازمان‌یافته در مدارس، و موج سرکوب و ناامن کردن فضای جامعه به بهانه مبارزه با کشف حجاب و «بی‌حجابی» از جمله مواردی هستند که همچون میدان مین زیر پای جمهوری اسلامی عمل می‌کند و هر انفجار آن، آتش خیزش انقلابی را شعله‌ورتر از پیش خواهد کرد.

** تحلیلی از روشنک آسترکی در کیهان لندن

#برای_ایران

#انقلاب_ملی_ایران

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador