جمهوری اسلامی در وضعیت ارّه | حامد محمدی | شنبه ۲۹ بهمن

آنچه در کنفرانس مونیخ نمایندگان اپوزیسیون مطرح کردند براساس مبانی امنیتی نئولیبرالیستی حاکم بر اردوگاه ضد روسی بود. زنده‌یاد مانوک خدابخشیان می‌گفت موج ضد روسی بسازید. سونامی این موج به جمهوری اسلامی خواهد رسید.

#حامد_محمدی

#کنفرانس_مونیخ

#انقلاب_ملی

@Unikador