جمهوریِ راهزنانِ ایران در زوال تنش‌آفرینی‌های خود

تجربه‌ی چهل سال بنیادگرایانِ اسلامی در ایران ثابت کرده آنان این کشور را که تا پیش از ورودشان به قدرت در جهتِ رشد و پیشرفت و مهمتر سکاندارِ صلح و دوستی بوده به کشوری عقب‌مانده و جنگ‌طلب و تهاجمی در خدمتِ تروریست مبدل کرده که…

🎧🎧 📌 صوتی گوش کنید…

#یونیکا

#ائتلاف_دریایی

#زمان_فیلی

@Unikador