جزئیاتی از نامه های فدایت شوم  اوباما و علی خامنه ای به یکدیگر

رهبر رژیم تبهکار ایران مدعی ست که به نامه اوباما یک بار پاسخ گفته ، هرچند که او از جزئیات نامه خود چیزی نمیگوید ولی شواهد چیز دیگری میگویند …

#نامه

#خامنه_ای

#اوباما

#یونیکا