جزئیاتِ پیش‌بینی دقیق یک کارشناس هلندی از زلزله ترکیه سه روز پیش از وقوع

فرانک هوگربیتس، پژوهشگری که در سازمان سنجش هندسه منظومه شمسی در هلند کار می‌کند، نیز در ۳ فوریه ۲۰۲۳، زلزله ترکیه را سه روز قبل از وقوع پیش‌بینی کرده بود.

#ترکیه

#گزارش_خبری

#زلزله

@Unikador