جروزالم پست: چرا غرب با اعتراضات ضدحکومتی مردم ایران همراهی نمی‌کند؟

سث فرانتس‌من، تحلیلگر سیاسی، در مقاله‌ای برای «جروزالم پست» به تحلیل این موضوع پرداخته که رژیم‌های استبدادی آموخته‌اند که چگونه نهادهای حقوق بشری بین‌المللی ساخته غرب را تحت کنترل خویش درآورده و از آنها در جهت منافع خود بهره‌برداری کنند، و به همین دلیل است که بر فرض مثال، اعتراضات ضدحکومتی مردم آبادان در جنوب غربی ایران همراهی غرب را برنمی‌انگیزد.

#حقوق_بشر

#آبادان

#ایران

#تغییر_رژیم

@Unikador