جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس: در صورت اقدام نظامی علیه ایران، ما در کنار آمریکا می ایستیم

جرمی هانت: « در صورت درخواست حمایت آمریکا، بریتانیا در کنار آمریکا، قوی ترین متحد خود می ایستد. البته به گفته او درخواست برای حمایت از اقدام نظامی به صورت موضوع به موضوع بررسی می شود. »

 #جرمی_هانت

#اقدام_نظامی

#یونیکا