جدید‌ترین پیام ویدئویی امیر طاهری به هم‌میهنان: مبارزه برای آزادی ادامه دارد

استاد امیر طاهری پس از سه هفته نشست با مبارزان میهن‌دوست در کشورهای مختلف جهان از نشست اخیر خود با هم‌میهنان و مبارزان بلوچ می‌گویند.

#امیر_طاهری

#ایران_معبد_ماست

@Unikador