جدید‌ترین دید‌گاه منتشر شده از حامد شیبانی‌راد در خصوص کوتوله‌‌های خودسیاسی‌پندار

متن منتشر شده توسط حامد شیبانی‌راد، سخنگوی موقت حزب ایران نوین همزمان با انتشار این ویدئو:

«وقتی حتی صدای بهاره هدایت هم درآمده، دیگر شکی در استعداد خاص کوتوله‌ خودسیاسی‌پندار در به ابتذال کشاندن همه چیز باقی نمی‌ماند. او و همه لمپن‌های مجازی‌اش را به حال خود رها کنیم، چرا که امروز روز انسجام خودمان است. همبستگی مبتذل سیاسی را به کناری بگذاریم، همبستگی ملی را تقویت کنیم. نگذاریم این کوتوله‌های خودسیاسی‌پندار، با کمک عمال رژیم در فضای مجازی، جلوی تقویت همبستگی ملی را بگیرند. انسجام سیاسی را در جریان سیاسی که خود را متعلق به آن می‌دانیم جستجو کنیم. به اثبات خود بپردازیم و نه نفی دیگرانی که امروز دیگر حالشان بر همگان معلوم است !»

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

#کوتوله‌_خودسیاسی‌پندار

@Unikador