جدال در «فلات بحران»؛ هراس از فردای بدون برجام

در خاورمیانه آنچه جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وفادارش «جغرافیای مقاومت» می‌نامند در عمل کارگزاری جنوب «فلات بحران» را بر عهده دارد.اگر در یک دهه اخیر گروه‌های مسلح نیابتی ابزار دولت‌های متخاصم بودند اکنون بحران به سطحی رسیده است که رژیم‌های سیاسی که با مشروعیت داخلی روبرو هستند به نیابت از روسیه علیه منافع غرب دست به اقدامات تهدید آمیز می‌زنند.حمله احتمالی روسیه به اوکراین شکست بزرگ جریانی در غرب است که در مورد مسائل امنیتی بلاتکلیف‌اند. همان دولت‌هایی که نتوانستند مانع جنگ سوریه و درگیری‌های فرقه‌ای در عراق و لبنان شوند یا آن را متوقف کنند؛ آنهاکه چشم به سرکوب خونین مردم ایران بستند و با رژیم مذاکره می‌کنند.

**تحلیلی از «حامد محمدی» در کیهان لندن

#تحلیل_سیاسی

#حامد_محمدی

#سیرک_برجام

@unikador