جایزه صلح نوبل از راه تهران؟!!!! اما این سرنوشت رژیم را تغییر نمی دهد

تحلیلگران میگویند ترامپ همانند چهار رئیس جمهور پیشین ایالات متحده؛ برای گرفتن جایژه صلح نوبل تلاش مبکند و اینبار وی از مسیر تهران به دنبال آنست. اما این کار چیزی را در سرنوشت محتوم ملایان تغییر نمی دهد…

#یونیکا

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی