تیرخلاص «سِنا» به «مَلاج» برجام

در ادامه تلاش حزب جمهوری‌خواه برای جلوگیری از خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریسم توسط دولت جو بایدن سنای آمریکا چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۲۵۸۱ دو طرح را علیه جمهوری اسلامی با هدف حفظ تحریم‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی و باقی‌ ماندن ارگان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا تصویب کرد.مجموعه شرایط جدیدی که در هفته‌های اخیر بر آمریکا و صحنه جهانی حاکم شده این احتمال را تقویت کرده که رژیم ایران آخرین فرصت برای احیای برجام را که باعث گشایش اندکی در اقتصادش شود، از دست داده و در پرتگاه سقوط اقتصادی ایستاده است.

#برجام

#سیاست

#جمهوری_اسلامی

@Unikador