تپنده ׀ جسور ׀ استوار ׀ پایداری مردم در شهرهای مختلف ایران ׀ اعتراضات ادامه دارد…

گزارشی از سیزدهمین روز جنبش اعتراضی مردم به‌پاخاسته ایران

اعتراضات سراسری در ایران در سیزدهمین روز به استان اصفهان هم کشیده شد و شهرهای بیشتری محل حضور گسترده مردم معترض با شعارهای علیه جمهوری اسلامی بود. جوّ امنیتی، سرکوب و بازداشت معترضان ادامه دارد اما جمهوری اسلامی نتوانسته مردم را به خانه براند و اعتراضات را متوقف کند.

منابع: رسانه‌های اجتماعی کیهان لندن

#اعتراضات_سراسری

#ایران

#IranProtests2022

@Unikador