تونلی ‌دیگر،‌ این‌بار زیرِ مسجد | بریفینگ شبانه سخنگوی ارتش دفاعی اسرائیل | دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه

بریفینگ شبانه دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش دفاعی اسرائیل، از آخرین اخبار و رویداد‌های مرتبط با عملیات شمشیر‌های آهنین در چهل‌وپنجمین روز. دوشنبه، ۲۹ آبان‌ماه، برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳.

#گزارش_خبری

#شمشیر‌های_آهنین

#اسرائیل

@Unikador