توصیه مایکل روبین به بایدن: مانع رسیدن مردم ایران به آزادی نشوید

ایرانیان می‌توانند به آزادی برسند. آنها تقریباً در دهه اول قرن بیستم به آن دست یافتند. زمان آن فرا رسیده است که کاخ سفید از مانع‌تراشی بر سر راه ایرانیان برای رسیدن دوباره به آزادی دست بردارد.»

*برگردان یادداشت مایکل روبین در واشنگتن اگزمینر

#سیاست

#اوباما

#بایدن

@Unikador